Account Executive / Account Manager

Uzupełniamy Zespół ATS Display Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownie i w związku z tym poszukujemy osób, które chcą do nas dołączyć pracując na stanowisku Account Executive / Account Manager. Zapraszamy również pracowników z Ukrainy.

We are expanding the ATS Display’s Team and therefore we are looking for people who want to join us as an Account Executive / Account Manager. We also invite candidates from Ukraine.

 

ZAPEWNIAMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system motywacyjny,
 • pakiet szkoleń, pakiet medyczny
 • realne możliwości awansu i rozwoju kompetencji
 • możliwość uczestnictwa w spotkaniach branżowych

YOUR BENEFITS:

 • work on contract of employment basis
 • attractive remuneration package
 • useful training courses, private health care
 • real opportunities for promotion and competence development
 • domestic and foreign trade fairs and industry meetings participation

 

OCZEKUJEMY:

 • doświadczenia w sprzedaży produktów i / lub usług,
 • znajomości języka angielskiego oraz polskiego na poziomie komunikatywnym (minimum B2),
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • umiejętności prowadzenia kilku projektów jednocześnie,
 • dyspozycyjności – wyjazdy krajowe i zagraniczne,
 • prawa jazdy kat. B,
 • znajomość branży POSM oraz procesów technologicznych z zakresu obróbki tworzyw sztucznych, drewna czy metalu będzie dodatkowy atutem

OUR REQUIREMENTS:

 • experience in goods and/or products sale
 • good English and Polish skills (B2)
 • teamwork oriented
 • effective management of a multiple projects
 • willingness to travel
 • driving license (B category)
 • knowledge of POSM industry and plastics, wood or metal processing technology will be an advantage

 

TWOJE ZADANIA:

 • zarządzanie własnymi projektami sprzedażowymi,
 • sprzedaż materiałów POS na rynku krajowym i zagranicznym,
 • rozbudowa portfela klientów,
 • analiza potrzeb rynku,
 • koordynacja projektów w obrębie posiadanego portfela klientów,
 • spotkania z klientami, prezentacja oferty produktowej

TASKS:

 • own sales projects management
 • sales of POS materials on the domestic and foreign markets,
 • customer portfolio management and growth,
 • market analysis,
 • multiple projects coordination,
 • meetings with customers, product offer presentation

Siedziba firmy mieści się w Wiązownie / The office is located in Wiązowna.

 

W branży materiałów reklamowych POS jesteśmy obecni od 2001 roku. Zapewniamy szerokie wsparcie kampanii marketingowych w punktach sprzedaży popularnych marek na całym świecie. Produkujemy displaye, ekspozytory, stojaki i standy reklamowe. Każdy projekt naszego studia graficznego jest weryfikowany przez doświadczonych inżynierów, a następnie konstruowany w zakładzie produkcyjnym. Jesteśmy doceniani nie tylko przez naszych klientów, ale także przez jury międzynarodowych konkursów branżowych, w których zdobyliśmy już ponad 100 nagród. Dołącz do naszego zespołu!

We have been present in the POS materials industry since 2001. We provide extensive support for marketing campaigns at points of sale of popular brands around the world. We manufacture various tailor-made advertising stands and displays. Each project of our graphic studio is verified by experienced engineers and then constructed in the production plant. We are appreciated not only by our clients, but also by the jury of international industry competitions, in which we have already won over 100 awards. Try us! Join our team!

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ATS Display Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez ATS Display Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Please, add the following clause in your CV: ” I hereby give consent for my personal data to be processed by ATS Display Sp. z o.o. for the purpose of conducting recruitment for the position for which I am applying. In addition, I agree to the processing by ATS Display Sp. z o. o. personal data contained in my recruitment application for the purposes of future recruitment”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ATS Display Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownie (05-462), ul. Boryszewska 22 c. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

The administrator of your personal data is ATS Display Sp. z o.o. with its registered office in Wiązowna (05-462), 22 C Boryszewska Street. The personal data you provide will be processed in order to carry out the recruitment process.

Przesłanie do ATS Display Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez ATS Display Sp. z o.o.  W celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Sending to ATS Display Sp. z o.o. personal data in the scope wider than specified in art. 22 (1) of the Labour Code constitutes consent for processing of such data by ATS Display Sp. z o.o. in order to conduct the recruitment process. Consent may be withdrawn at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of any processing carried out prior to its withdrawal.