Instalacja złożona ze 158 paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku firmy pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o 24 609 kg w skali roku. Systemy fotowoltaiczne są zero-emisyjne co oznacza, że podczas odzysku energii nie są emitowane gazy cieplarniane oraz inne szkodliwe substancje. Odzyskowi energii sprzyja także korzystna lokalizacja siedziby firmy – z dobrym nasłonecznieniem oraz rozmieszczenie paneli w 3 kierunkach: południowym, wschodnim i zachodnim. Łącznie, w skali roku, kilkanaście procent energii zużywanej na potrzeby biura i produkcji ATS Display będzie pozyskiwane z energii słonecznej!