EcoVadis to znana na całym świecie platforma współpracy, która umożliwia firmom ocenę ich wyników w zakresie dbałości o przestrzeganie norm środowiskowych i społecznych. W oparciu o wiarygodne karty wyników postępy w obszarach środowiskowych, społecznych (CSR) i etycznych są dokładnie mierzone. Te oparte na technologii narzędzia oceny pozwalają na inteligentne planowanie działań biznesowych, co poprawia przejrzystość i motywuje do ulepszania tzw. dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wynik oceny wyrażony jest w punktach (0-100) i odzwierciedla jakość systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem firmy w momencie oceny, przyznając ATS Display Brązowy Medal.