W tym roku po raz kolejny ATS Display przyłączył się do inicjatywy Inwestor Społeczny, która finansowo wspiera i umożliwia pracę Wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Głównym założeniem Stowarzyszenia jest promowanie solidarności z potrzebującymi, pośredniczenie w organizowaniu pomocy oraz współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. W projektach stowarzyszenia najważniejsze jest łączenie potrzebujących z darczyńcami i wolontariuszami. Działania opierają się na mechanizmie pośredniczącym. Stowarzyszenie tworzy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy i wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. To wsparcie i pomoc można skuteczniej nieść poprzez szerokie spektrum szkoleń oraz dzięki specjalnie zaprojektowanym i rozwijanym systemom informatycznym. Każdego roku realizowana jest główna misja Stowarzyszenia, aby docierać do nowych rodzin i być przygotowanym do celowego działania. Dzięki zaangażowaniu w ten społeczny projekt CSR, ATS Display wspiera całoroczną pracę wolontariatu.