Klient: Sony Poland Sp. z o. o.
POPAI Central Europe Awards 2009 Praga: Wyróżnienie w kategorii Freestanding Longterm