Klient: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o. o.
POS Stars 2016 Warszawa: Wyróżnienie w kategorii Industry