Klient: Nestle Hellas S.A.
POPAI CE Prague 2010: Nagroda główna w kategorii  Beverage & Food
Biztrendy 2010: Nagroda w kategorii POS
Superstar Poland 2011: Srebro w kategorii International