Klient: Nestle Hellas S.A.
POPAI CE Prague 2010: Nagroda główna w kategorii Beverage&Food