ATS Display jest członkiem Sedex w grupie B, tj. w grupie dostawców. Firma poddaje się audytom SMETA regularnie, na bieżąco wypełniając ewentualne zalecenia zawarte w Planie Działań Naprawczych (Corrective Action Plan Report), o ile jest nam przekazany przez jednostkę audytującą po zakończeniu audytu. Jesteśmy świadomi, jak ważny jest udział w tym procesie, gdzie kluczową rolę odgrywa redukcja ryzyka związanego z prowadzonym przez nas biznesem.

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) jest globalną platformą pozwalającą jej członkom redukować ryzyko prowadzonej działalności poprzez wymianę informacji o spełnieniu etycznych standardów produkcji w ramach łańcucha dostaw. Dzięki temu, dostawcy poddający się regularnym audytom SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), mogą dzielić się ze swoimi klientami osiąganymi wynikami. Klienci natomiast, dzięki platformie SEDEX mogą zarządzać swoimi dostawcami i redukować ryzyko powstające w łańcuch dostaw. W ramach SMETA weryfikowane są standardy pracy, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także aspekty związane ze środowiskiem i zrównoważonym biznesem.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]