W tym roku, jak i w poprzednich latach, zdecydowaliśmy jako koleżanki i koledzy z jednej firmy wziąć udział w Szlachetnej Paczce.  Jak co roku, do pomocy wybranej przez nas rodzinie zgłosiła grupa chętnych i zaangażowanych osób. Z takim nastawieniem i tak postawionych celem można przenosić góry. Udało nam się zebrać wszystko, co znalazło się na liście potrzeb rodziny, a 10 grudnia miał miejsce Weekend Cudów, podczas którego przekazaliśmy nasze dary do magazynu Szlachetnej Paczki w OSP Halinów. Stamtąd jeszcze tego samego dnia została ona przewieziona i przekazana wybranej przez nas rodzinie. Przez cały czas byliśmy w kontakcie z wolontariuszką, panią Renatą. To ona pomagała nam w przygotowaniu naprawdę skrojonej na potrzeby rodziny pomocy. Pomaganie daje ogrom siły i my tę siłę co roku czujemy naprawdę mocno.