Z początkiem maja 2023 r. uruchomiona została autorska aplikacja ATS ASSEMBLY QR umożliwiająca odczytywanie w formie elektronicznej instrukcji montażu naszych produktów,  dzięki kodom QR. Generowane w aplikacji kody QR są unikalne dla każdego końcowego odbiorcy. Zeskanowany kod umieszczony na zamówionym materiale POS gwarantuje dostęp do instrukcji montażu w PDF czy instrukcji wideo z kanału YouTube ATS DISPLAY. Aplikacja, na podstawie ilości stron danej instrukcji, zlicza ilość wody, która została zaoszczędzona dzięki zaprzestaniu produkcji papierowych instrukcji montażu. Informacja ta jest dostępna na bieżąco dla wszystkich użytkowników oprogramowania.

Aplikacja ATS ASSEMBLE QR powstała z myślą o ograniczeniu drukowania papierowych instrukcji obsługi, dzięki czemu wpisuje się w misję firmy, zmierzającą do ograniczenia śladu węglowego i zrównoważonego rozwoju.