SMETA4P jest procedurą audytową opracowanego przez SEDEX, którego jesteśmy członkiem (więcej o SEDEX w zakładce Zrównoważony rozwój)

Czym jest procedura audytowa SMETA4P? Podczas audytu dokonywana jest ocena istniejącej sytuacji wewnątrz struktury organizacyjnej firmy pod kątem bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, uregulowanego stosunku pracy, dobrowolności zatrudnienia, ochrony środowiska oraz praktyk biznesowych. Audyt ten ma na celu podjęcie przez firmę ewentualnych  niezbędnych działań korygujących, a wynik audytu przedstawiony jest w postaci raportu.

Dla nas listopadowy audyt zakończył się bardzo dobrym wynikiem. Nie zostały stwierdzone żadne niezgodności, a z dobrych praktyk stosowanych przez naszą firmę, na szczególną uwagę zasłużyły m. in.: wdrożony Kodeks Etyczny oraz Kodeks Postępowania Dostawców, a także nasza inwestycja w odnawialne źródło energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Dzięki uzyskanym wynikom jesteśmy zaufanym dostawcą dla wielu naszych Klientów, a także zwiększamy nasze szanse na uzyskanie jeszcze lepszych wyników np. w ratingu Ecovadis.