W 2023 roku nasza kondycja finansowa została zweryfikowana za pośrednictwem Dun & Bradstreet. Na podstawie danych finan­sowych uwzględniających 2022 rok oraz lata poprzednie, uzyskaliśmy rating 2A1, gdzie Rating D&B 2A1 = wartość netto przedsiębiorstwa 5,000,000 – 9,999,999 (euro) & Minimal risk, co na poziomie inwestycyjnym oznacza bardzo wysoką wiarygodność finansową oraz zdolność do obsługi zobowiązań Spółki, niską podatność na niekorzystne warunki gospodarcze i minimalne ryzyko kredytowe.

Potwierdzeniem najwyższej oceny stabilności firmy jest Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, którego posiadaczami jesteśmy niezmiennie od wielu lat. Jest to prestiżowe wyróżnienie potwierdzające rating i opatrzone unikalnym numerem D-U-N-S; światowym standardem, rozpoznawanym, wykorzystywanym i wymaganym przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych i przemysłowych, włącznie z Rządem USA i Australii. W ramach aktualizacji Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej, ocena kondycji finansowej firmy dokonywana jest co roku za pośrednictwem Bisnod Dun & Bradstreet Polska Sp. z o.o. Numer naszego Certyfikatu to 367502270.