Z dumą informujemy, że w marcu 2022 nasza firma została nagrodzona srebrnym medalem EcoVadis, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik (brązowy medal) i trafiając tym samym do grona 25% firm, odznaczonych tym medalem na całym świecie.

EcoVadis jest ogólnoświatową platformą, zrzeszającą ponad 90 tysięcy firm z całego świata.  Jej twórcy przyglądają się wnikliwie działaniom firm pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu. Za jej pośrednictwem oceniane są 4 obszary działalności przedsiębiorstwa: społecznym, etycznym, środowiskowym oraz dotyczącym łańcucha dostaw. Ocena oparta jest na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, standardy Global Reporting Initiative (GRI), konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ, znane jako Ruggie Framework, dotyczące m .in. praw człowieka.

Otrzymany przez ATS Display Sp. z o.o. wynik jest lepszy od wyników 87% ocenianych firm z całego świata, działających w sektorze produkcji standów, mebli i ekspozytorów reklamowych. Dla każdego z czterech ocenianych obszarów, ATS Display Sp. z o.o. otrzymała wyniki powyżej średniej ocen firm działających w tej samej branży. Taki sukces motywuje do dalszego samodoskonalenia, które będzie prowadzić do osiągania jeszcze wyższej pozycji w rankingu i zawalczenia o złoto w przyszłości.

#atsdisplay #ecovadis #sustainability #companygrowth