ATS Display Sp. z o.o., w marcu 2022 został nagrodzony srebrnym medalem EcoVadis, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik (brązowy medal) i trafiając tym samym do grona 25% firm, odznaczonych tym medalem na całym świecie.

EcoVadis jest ogólnoświatową platformą ratingową, zrzeszającą ponad 90 tys. firm z całego świata, oceniającą działania firm pod kątem ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Pod uwagę brane są 4 obszary działalności przedsiębiorstw – społeczny, etyczny, środowiskowy oraz dotyczący łańcucha dostaw. Ocena oparta jest na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, standardy Global Reporting Initiative (GRI), konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ, znane jako Ruggie Framework, dotyczące m.in. praw człowieka.

Otrzymany przez ATS Display Sp. z o.o. wynik jest lepszy od 87% innych ocenianych firm z całego świata, działających w sektorze produkcji standów, mebli i ekspozytorów reklamowych. Dla każdego z czterech ocenianych obszarów ATS Display Sp. z o.o. otrzymała wyniki powyżej średniej ocen firm działających w tej samej branży. Taki sukces motywuje do dalszego samodoskonalenia, które będzie prowadzić do osiągania jeszcze wyższej pozycji w rankingu i zawalczenia o złoto w przyszłości.