EcoVadis jest ogólnoświatową platformą ratingową, zrzeszającą ponad 90 tys. firm z całego świata, oceniającą działania firm pod kątem ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Pod uwagę brane są 4 obszary działalności przedsiębiorstw – społeczny, etyczny, środowiskowy oraz dotyczący łańcucha dostaw. Ocena oparta jest na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, standardy Global Reporting Initiative (GRI), konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ, znane jako Ruggie Framework, dotyczące m.in. praw człowieka.

Firma ATS Display co roku poddaje się ocenie jednostki certyfikującej, każdorazowo zdobywając wysokie noty przekładające się na najwyższe medale rankingu.