Ostatnio otrzymane nagrody we wrześniu 2019 w Warszawie podczas konkursu POS Stars zamykają pierwszą setkę nagród zdobytych w europejskiej branży POS. Fakt ten potwierdza, że nasi Partnerzy jak i sama branża cenią nasz design, development, jakość oraz innowacyjność produkowanych rozwiązań POS. Więcej szczegółów na temat zdobytych nagród w zakładce nagrody.