19 listopada 2019 ATS Display dołączył do grona INWESTORÓW SPOŁECZNYCH SZLACHETNEJ PACZKI. Inwestor Społeczny wspiera finansowo działania Wolontariuszy, przez co mogą jeszcze skuteczniej realizować swoją misję: docierają do nowych rodzin, są przygotowani do działania poprzez szkolenia, korzystają ze specjalnie projektowanych i rozwijanych systemów IT. Dzięki zaangażowaniu w ten projekt społeczny ATS Display wspiera rozwój i całoroczną pracę wolontariatu w rejonach Szlachetnej Paczki i kolegiach Akademii Przyszłości.