Klient: Carlsberg Sverige AG i Dystrybucja Sp. z o. o.
POS Stars 2011 Warszawa: Nagroda główna w kategorii Alcohol & Tobacco
POPAI CE Awards 2011 Praga: Nagroda główna w kategorii Beverages, Food, Tobacco