Klient: Nestle Hellas S.A.
Biztrendy 2010: Nagroda główna w kategorii Point of Sale