Klient: Voda Naturalna Sp. z o. o.
POS Stars 2015 Warszawa: Nagroda główna w kategorii Beverages