Przedstawiamy Raport Zrównoważonego Rozwoju ATS Display, będący dokumentem wskazującym na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe w zakresie idei odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Prezentowane dane są zgodne z wymogami sprawozdawczymi międzynarodowych standardów zrównoważonego rozwoju, m. in. Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, standardy Global Reporting Initiative (GRI). Ponadto raport ten zwiera dane środowiskowe, dostarczając szczegółowych informacji na temat zużycia wody, produkcji i zużycia energii elektrycznej, emisji CO² i gospodarki odpadami.

Zapraszamy do lektury -> Raport Zrównoważonego Rozwoju ATS Display